کتاب ماجرای خانواده رابینسون که به دست یوهان ویس نگاشته و توسط محمدرضا جعفری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و پنج به انتشار رسیده و در نشر امیرکبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهل صفحه است.آقای رابینسون داخل یک شرکت بندری که برای پدر زنش می باشد در حال کار کردن می باشد. او سال های بسیاریست که در آن جا به کار دفتری مشغول است.ولی در تمام ایام آرزو داشته که در دنیا سفر کند و کشور ها و از جاهای گوناگونی دیدن کند . عاقبت نیز تصمیم خود را گرفته و از کار در آن شرکت استعفا داده و با خانواده ی خود به دریانوردی مشغول می گردد. ولی متاسفانه در یکی از روزها کشتی آن ها گرفتار طوفان شدیدی شده و آن ها سر از جزیره ای در می آورند که دور افتاده و ناشناخته است و هیچ کس از مکان آن خبر ندارد. آن ها که دیگر کشتی خود را از دست داده اند هیچ مسیر برگشتی ندارند و به اجبار در همان جزیره واسه ی خود خانه ای ساخته و راهی واسه ی ادامه ی زندگی پیدا می نمایند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ماجرای خانواده رابینسون تماس بگیرید.

ماجرای خانواده رابینسون

دانلود کتاب ماجرای خانواده رابینسون