کتاب فریاد ماسک نفرین شده که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط شهره نورصالحی ترجمه شده است.اثر فوق در نشر پیدایش چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نود و شش صفحه است.کتاب پیش رو از مجموعه سرزمین وحشت مورمور می باشد. جشن هالووین بسیار نزدیک است. در این ایام بچّه‌ها و نوجوانان لباس‌های عجیب و شگفت انگیزی بر تن کرده و ماسک‌های مسخره یا وحشتناکی بر صورت خود می‌زنند و واسه ی قاشق‌ زنی به تمام خانه‌ها سر می‌روند. کارلی بث واسه ی خویش برنامه‌هایی دارد. ولی در نیمه‌های شب یک ماسک نفرین گشته و زشت او را صدا می کند. ماسك تصمیم دارد به اندیشه و فکر و مغز کارلی بث نفوذ کند و وادارش سازد تا دستورات شیطانی‌اش را انجام دهد و هر وقت که دستورات او را انجام ندهد عواقب وحشتناکی در انتظار کارلی بث خواهد بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فریاد ماسک نفرین شده تماس بگیرید.

فریاد ماسک نفرین شده

دانلود کتاب فریاد ماسک نفرین شده