کتاب آیا پاریس می سوزد که به دست لاری کالینز و دومینیک لاپی یر نگاشته و توسط عبدالحسین گیوتاش ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت به انتشار رسیده و در نشر پیکان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و هشتاد و سه صفحه است.در دوران جنگ جهانی دوم و در زمان داخل شدن سربازان متفقین به داخل پاریس هیتلر به ژنرال کولتیتس فرمان داد که در صورتی که آلمانی‌ها قادر نبودند از داخل شدن متفقین به پاریس جلوگیری نمایند این شهر را بسوزانند و از آن به غیر از خرابه هایی واسه ی متفقین به جای نگذارند. از سمت دیگر عضوهای نهضت مقاومت فرانسه درمورد چطور روبرو شدن با آلمانی‌ها اختلاف دارند. وقتی که معلوم می گردد متفقین می‌خواهند بدون عبور کردن از پاریس به صورت مستقیم به راین و به سمت آلمان روند گروه فرانسه آزاد کارها و اقدام هایی را انجام می‌دهد. سفیر سوئد همچنان به ژنرال کولتیتس مژده هایی می‌دهد و او از فرمان هیتلر سرپیچی می نماید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آیا پاریس می سوزد تماس بگیرید.

آیا پاریس می سوزد

دانلود کتاب آیا پاریس می سوزد