کتاب لاله ی سرخ که به دست ای. ژ. دسپان نگاشته و توسط محمد تقی دانیا ترجمه شده است.اثر فوق در نشر توسن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و یازده صفحه است.اتفاقات داخل این اثر در سال هزار و هفتصد و سی و داخل کشور فرانسه رخ داده است. فرانسه در دوران پادشاهی لویی پانزدهم درگیر جنگ و نبردی بزرگ است. شخصیت مهم و اساسی داستان به دست دختری تشویق می گردد که به ارتش ملحق شوند و به او میگوید اگر اینگونه کنی به معروفیت می رسی و بسیار پولدار خواهی شد و حتی امکان دارد دختر پادشاه را بتوانی خواستگاری نمایی و با او زدواج کنی . ولی حقیقت اینست که پدر این دختر یکی از افسران ارتش می باشد و در صورت جذب کردن هر سرباز واسه ی جنگ پاداشی از سمت شاه دریافت می کند و انگیزه مهم این دختر هم یاری کردن پدرش واسه ی جذب نمودن سرباز است. بسیار سریع جوان متوجه می شود اما کمی دیر شده و از اینجا به بعد داستان شروع می گردد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب لاله ی سرخ تماس بگیرید.

لاله ی سرخ

دانلود کتاب لاله ی سرخ