کتاب به زیر زمین نزدیک نشو که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط شهره نورصالحی ترجمه شده است.اثر فوق در نشر پیدایش چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و دو صفحه است.این کتاب اثری از مجموعه مورمور می باشد.زمانی بود كه پدر كیسی و مارگارت با آن دو رفتار و اخلاق قبل را نداشت و پس از اخراج گشتن از محل کار خود بیشتر وقتها در زیرزمین خانه در حال كار کردن بود و دیگر زمانی واسه ی بازی نمودن یا صحبت کردن با بچه‌ها را نداشت. در یکی از ایام كیسی و مارگارت در زمان بازی درمورد كار و رفتار پدر خود با هم صحبت کردند و تصمیم گرفتند خودشان به زیرزمین روند و حال او را بپرسند. هنگامی که از پله‌ها پایین رفتند و به زیرزمین نزدیك شدند یکدفعه پدرشان به سوی پله‌ها آمد و نگاه عصبانی به آنها كرد. پوست او در زیر نور مهتاب به رنگ سبز در آمده بود و از دست راستش خون می‌چكید و داد می‌زد سمت زیر زمین نیایید. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب به زیر زمین نزدیک نشو تماس بگیرید.

به زیر زمین نزدیک نشو

دانلود کتاب به زیر زمین نزدیک نشو