کتاب نفرین اردوگاه دریاچه سرد که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط غلامحسین اعرابی ترجمه شده است.اثر فوق در نشر پلیکان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و پنجاه و چهار صفحه است.این اثر جلدِ پنجاه و ششم از مجموعه کتابهای مورمور می باشد.به طور معمولی اردو خیلی جالب و شگفت آور و دوست‌داشتنی می باشد ولی سارا از اردوگاه دریاچه سرد متنفر است و خیلی از آنجا وحشت دارد. آب دریاچه بسیار كثیف می باشد و او با برخی از هم اتاقی‌های خود كمی مشكل دارد و آن‌ها از او تنفر بیش از اندازه ای دارند . تا این كه سارا نقشه‌ای در فکرش پدیدار شد. او وانمود می‌كند كه داخل دریاچه در حال غرق شدن است و همه واسه ی او دلشان می سورد و تاسف می خورند. ولی وضعیت دقیقا همان گونه كه سارا دلش می خواست پیش نرفت برای آنکه در دریاچه سرد و تاریك كسی مراقب او می باشد .كسی با دیدگان آبی و جسمی نامرئی كه از ورای آن همه‌ چیز دیده می‌شود .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نفرین اردوگاه دریاچه سرد تماس بگیرید.

نفرین اردوگاه دریاچه سرد

دانلود کتاب نفرین اردوگاه دریاچه سرد