کتاب تقدیر که به دست ژرژ بلوند نگاشته و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و سه به انتشار رسیده و در نشر یادگار چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نود و دو صفحه است.اثر تقدیر برگرفته از دو داستان می باشد که یکی از آنها رمانی جنایی و عبرت آمیز و دیگری یک سرنوشت حقیقی از جنگ جهانی دوم است . رمان جنایی تقدیر به موجب داستانهای عبرت آموز آن قابل خواندن می باشد و هنگامی مطالعه کننده پس از وقوف بر آن اتفاقات با حسن ختام رمان روبرو می گردد و حس آرامش می کند و شاید بی اراده به خویش گوید که بیگناهی ضامن رستگاری می باشد.سرگذشت شگفت آور یک اسیر جنگی که در جنگ جهانی دوم رخ داده است ارتباط داشته به یک اسیر جنگی فرانسوی با اسم بائی می باشد که قادر بود با یک شیوه ی ساده و خنده آور از آلمان بگریزد و خویش را به مرز وطنش یعنی فرانسه برساند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تقدیر تماس بگیرید.

تقدیر

دانلود کتاب تقدیر