کتاب کمبوجیه و دختر فرعون که به دست گئورگ ابرس نگاشته و توسط جواد سید اشرف ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر زرین چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و هشت صفحه است.این اثر راجب پیرامون ایران باستان در دوران سلطنت کمبوجیه و حاکمیت سلسله بیست و ششم فرون مصر نوشته شده و یکی از کمترین داستانهای تاریخی قرن نوزدهم کشور آلمان می باشد.که در قرن بیستم همچنان هم با استقبال عمومی زیادی روبرو شد. این اثر تحت عنوان دختر شاه مصر واسه ی اولین دفعه در سال هزار و هشتصد و شصت و چهار چاپ شد و بسیار مورد استقبال و دقت قرار گرفت. دختر شاه مصر تا سال هزار و هشتصد و هفتاد و پنج و پس از آن یعنی تا سال هزار و نهصد و بیست و هشت به دفعات مجدد چاپ شد و بسیار سریع به یکی از پرفروش ترین اثرهای تاریخی دوران خویش تبدیل شد و به عنوان اثر نمونه معروف گشت. فقط در کشور آلمان زیادتر از چهارصد هزار نسخه از آن به فروش رسید که با دقت به تیراژهای رایج در قرن نوزدهم رکود بسیار زیاد و کم نظیري است. برای خرید کتاب کمبوجیه و دختر فرعون به لینک موجود مراجعه نمایید.

کمبوجیه و دختر فرعون

دانلود کتاب کمبوجیه و دختر فرعون