کتاب تاجگذاری استر که به دست برنار ابرت و خرم راشدی نگاشته و توسط عبدالرضا مهدوی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر البرز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و پنجاه صفحه است.این اثر متعلق به ایران باستان و قصه ی زندگی خشایارشا می باشد . در اين کتاب كه شور و هیجان يك رمان قهرماني با جاذبه‌های مشرق‌زمين آن را همراهی می نماید .داريوش شاه جدیدا از دنیا رفته است. اینگونه به نظر مي‌رسد كه پسر او شاهزاده خشايارشا از تمامی صفتهای احتیاج داشته واسه ی شاهی بزرگ بودن برخوردار می باشد. با تمام اینها خشايارشا با شكست و شورش مقابله می کند و در همان حال در سايه حرمسرا توطئه‌ای بر ضد او صورت مي‌گيرد. داخل شهرهای بابل و مصر شورش رخ می دهد و در صورتی كه شكستي كه يونانيان در دشت ماراتن به داريوش زدند انتقام مي‌طلبد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاجگذاری استر تماس بگیرید.

تاجگذاری استر

دانلود کتاب تاجگذاری استر