کتاب شبح ساحل که به دست آر ال استاین نگاشته و در نشر ویدا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هشتاد و شش صفحه است.توسط میترا کیوان مهر ترجمه شده است. جری نام پسر بچه ای می باشد که بسیار زیاد دوست دارد هر چه سریعتر داخل قبرستان قدیمی که در بغل ساحل پیدا نموده است دست به کشف و گشت و گزار بزند. تا آنکه بچه‌های دیگر قصه ای را برایش تعریف نمودند. داستانی درمورد روحی با سن سه هزار سال. روحی که در زمان ماه کامل از داخل قبر خود بیرون می‌آید. روحی که در عمق قبرستان زندگی می نماید و جری با خود می اندیشد که این یکی از آن داستانهای احمقانه درباره ی ارواح می باشد.آیا واقعا این گونه می باشد. آیا جسارت این را شما دارید که با یک مکان وحشتناک که در آن ارواح زندگی می کنند روبرو گردید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شبح ساحل تماس بگیرید.

 شبح ساحل

دانلود کتاب شبح ساحل