کتاب کاپیتان هاتراس که به دست ژول ورن نگاشته و توسط عباس مشایخی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت به انتشار رسیده و در نشر راستی نو چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نه صفحه است.کاپیتان هاتراس راضی گشته است که دریا در نواحی قطب شمال یخ زده نمی باشد و همه ی کوشش این می باشد که به هر صورتی شده به آنجا سفر نماید و صحبت خویش را به ثبت رساند. او و خدمتکارانش با کشتی فوروارد که خود او هدایتش را در دست دارد به راه می افتند. در بین مسیر و با شورش کردن خدمه کشتی انفجاری داخل کشتی صورت می گیرد و کشتی از بین می رود. ولی کاپیتان هاتراس به همراه تعدادی کمی از افراد ماجراجو که از اتفاق جان سالم به در برده اند به دشواری از آب‌های خروشان و كوه‌های یخی عبور کرده و با سورتمه به مسیر خویش ادامه می‌دهند. داخل ساحل آمریکای نو آنها باقی یک کشتی برای گروه اکتشاف آمریکایی که قبلا به آنجا آمده اند را پیدا می کنند .برای خرید کتاب کاپیتان هاتراس به لینک موجود مراجعه نمایید.

کاپیتان هاتراس

دانلود کتاب کاپیتان هاتراس