کتاب شبی در برج وحشت که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط زهره حق بین ترجمه شده است.اثر فوق در نشر ویدا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نه صفحه است.کتاب شبی در برج وحشت در سال هزار و نهصد و نود و پنج داخل آمریکا منتشر شد.این اثر جلدِ بیست و هفتم از مجموعه کتابهای مورمور می باشد که در ایران تحت عناوین مورمور و دایره وحشت و سایه وحشت و ترس و لرز به فارسی ترجمه شده اند.سو و برادر خود با نام ادی به لندن سفر می کنند که با دشواریها و مشکلات جدی برخورد می کنند . آن‌ها قادر به انجام این کار نیستند که گروه توریست‌ها را پیدا نمایند. دلیلی واسه ی ترس وجود ندارد. ممکن نیست راهنمای تورشان از آنها غافل شود و آن‌ها را جا گذارد . آنها تک و تنها داخل یک برج وحشتناک گیر افتاده اند. داخل برج حبس شده اند. در تاریکی با انعکاس صداها و غریبه‌ای که به دنبال آن‌ها می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شبی در برج وحشت تماس بگیرید.

شبی در برج وحشت

دانلود کتاب شبی در برج وحشت