کتاب لکه ننگ که به دست هری گری نگاشته و توسط س. افسانه ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و سی و پنج به انتشار رسیده و در نشر بنگاه مطبوعاتی افلاطون چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت و چهار صفحه است.لکه ننگ یکی از کمتر زندگینامه های گنگستری حقیقی می باشد که تا حال حاضر چاپ شده و انتقاد کننده ها اعتقاد دارند که با وجود بعضی بخش های تخیلی فوق در اثر بخش زیاد آن خاطرات هری گری می باشد و دورانی به نوشتن درآمده که داخل زندان سینگ سینگ بوده است. دهه بیستم میلادی هزار و نهصد و بیست تا هزار و نهصد و سی دوران صورت پذیری و ظاهر شدن اسطوره های گانگستری در نیویورک بود. داستان این اثر هم بر پایه ی اتفاقات زندگی یک گانگستر یهودی مقیم نیویورک آمریکا در میان سالهای هزار و نهصد و ده تا سی و سه صورت می گیرد. گِرِی در این اثر پرده از جنایت های وحشتناک گانگستری بر می دارد. لکه ننگ پس از مدتها الگویی شد واسه ی فیلم های گانگستری که از مشهورترین آنها می شود به فیلم ایتالیایی و آمریکاییِ روزی روزگاری در آمریکا اشاره نمود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب لکه ننگ تماس بگیرید.

لکه ننگ

دانلود کتاب لکه ننگ