کتاب مواظب باش چه آرزویی می کنی که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط آرزو احمی ترجمه شده است.اثر فوق در نشر ویدا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نود و دو صفحه است. این کتاب جلد دوازدهم از مجموعه کتابهای مورمور است. این کتاب در سال هزار و نهصد و نود و سه به دست انتشارات داخل آمریکا چاپ شد.سامانتا مشهور به سم بسیار خشمگین و ناراحت بود و اصلا دلش نمی‌خواست که به خانه رود. به این موجب با دوچرخه‌ خود در زیر باران برای رفتن به مدیسون خلاف سمت خانه‌اش رکاب زد و به جنگل جفرز رسید. او داخل آن جنگل به زنی مرموز و شگفت آور برخورد که خویش را با نام کلاریسا معرفی نمود و به جای لطف بزرگی که سام در حق او نمود. پیشنهاد داد که سام سه عدد آرزو نماید تا او آرزوی وی را برآورده سازد. ولی سام در ذکر کردن آرزوهای خود دقت نکرد و درگیر داستانها و اتفاقات وحشتناکی شد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مواظب باش چه آرزویی می کنی تماس بگیرید.

مواظب باش چه آرزویی می کنی

دانلود کتاب مواظب باش چه آرزویی می کنی