کتاب وحشت در اردوگاه مارمالاد که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط رویا خادم الرضا ترجمه شده است.اثر فوق در نشر ویدا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نوزده صفحه است.این کتاب جلد سی و سوم از مجموعه کتابهای مورمور است.داخل اردوگاه ورزشی پادشاه مارمالاد تمامی ورزش‌ها موجود است. چه اندازه حیف می باشد که ویندی مانند برادر خود الیوت دوستدار ورزش کردن نیست. ولی مگه واسه ی بازی سافت‌ بال چه اندازه امکان دارد هیجان‌زده شوید. این تنها یک بازی می باشد آیا درست است.یا غلط می باشد.چرا که اردوگاه مارمالاد یک اردوگاه ورزشی معمولی نمی باشد و ویندی علاقه دارد بفهمد که دلایل آن چه چیزی است. دلیل این که راهنما‌ها زیادتر از اندازه خوشحال به نظر می‌رسند. آنکه برای چه تا این مقدار به برنده شدن ارزش می‌هند و آنکه برای چه زمین مدام در نیمه‌های شب به لرزه در می آید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب وحشت در اردوگاه مارمالاد تماس بگیرید.

وحشت در اردوگاه مارمالاد

دانلود کتاب وحشت در اردوگاه مارمالاد