کتاب عشق و سلطنت که به دست موسی نثری همدانی نگاشته شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و شصت و شش صفحه است.داستان فوق از نخستین رمان‌های تاریخی ایران است که درمورد پیرامون ایران باستان و داستان زندگی کوروش کبیر هخامنشی نگاشته شده است. موسی نثری همدانی این اثر را در سه قسمت نگاشته است. سلطنت کوروش و ستاره لیدی و شاهزاده بابل قسمتهای کامل اثر هستند که داستان زندگی و حکمرانی و سرنوشت کوروش کبیر را به زبانی نزدیک به روایت داستانی تعریف می نماید.نوزده سال قبل آزدهادک می فهد که نبرد کردن و نزاع بر ضد با طریقه خوشی و راحتی و کامرانی است و از پادشاهان فارس و برخی از امرای خویش وحشت داشت و واسه ی آنکه آن‌ها را از خویش راضی سازد تا دیگر با بر ضد او نباشند و راحتی او را از بین نبرند دختر بزرگ خویش را به آرتمبارس که یکی از افراد بزرگ بود داد و دختر کوچک خویش را هم که آمیسیس اسم داشت و به ماندانا معروف بود به کامبوزیا پادشاه کنونی فارس داد . برای خرید کتاب عشق و سلطنت به لینک موجود مراجعه نمایید.

عشق و سلطنت

دانلود کتاب عشق و سلطنت