کتاب 3001 آخرین اودیسه که به دست آرتور سی کلارک نگاشته و توسط پیمان اسماعیلیان ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت به انتشار رسیده و در نشر نقطه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هشتاد و شش صفحه است.اثر آخرین اودیسه از چهارمین و آخرین قصه از مجموعه داستان های علمی و تخیلی آرتور سی کلارک است. رمانی که از پنج قسمت تشکیل گشته است.در سال سه هزار و یک نوع انسان ترسناک از سه تکسنگ مونولیت که به منظوه شمسی غلبه کرده اند و به زندگی خویش ادامه می دهد. بدن فرانک پول که فکر می نمودند هزار سال قبل از بین رفته است از ژرف منجمد کهکشان پیدا می گردد. پول به زندگی هشیارانه بر می گردد می شود تا سفری را که هزار سال قبل ابررایانه هال به گونه ی ناگهانی به آخر رسید را از سرگیرد. او متوجه می گردد که بدون دیوید بومن نخواهد توانست کار را به آخر رساند ولی اول می بایست به این واقعیت وحشتناک پی ببرد که هال و بومن در داخل تکسنگ چه سرنوشتی داشته اند . برای خرید کتاب 3001 آخرین اودیسه به لینک موجود مراجعه نمایید.

آخرین اودیسه

دانلود کتاب 3001 آخرین اودیسه