کتاب مینوتوس مشاور نرون که به دست میکا والتاری نگاشته و توسط ابوالقاسم حالت ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر درسا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و سیزده صفحه است.این کتاب بازسازی تمام عیاری از زمان روم باستان و زمان حاکمیت امپراطوری کلاودیوس و نرون است. داستان اثر شرح ماجراجویی های مردی نجیب زاده به اسم مینوتوس لوسوس مانیلیانوس می باشد.مینوتوس داخل شهر انطاکیه که پایتخت شام می باشد به دنیا آمده و در صورتی که هنوز نوجوان است به شهر روم سفر می کند . او در همان جا با جوان دیگری به اسم لوسیوس دمیتیوس که عاشق و دوستدار هنرهای ذوقی مثل آواز و موسیقی می باشد رابطه ی دوستی برقرار می کند. این لوسیوس زمان زیادی نمی گذرد که به اسم نرون معروف می گردد و به مقام امپراتوری می رسد. این برخورد و دوستی بر همه ی هستی و حیات مینوتوس استیلا پیدا می کند . اول داخل بریتانیا از سمت دولت روم صاحبِ رتبه ای می شود. برای خرید کتاب مینوتوس مشاور نرون به لینک موجود مراجعه نمایید.

مینوتوس مشاور نرون

دانلود کتاب مینوتوس مشاور نرون