کتاب ایران و بابر که به دست ویلیام ارسکین نگاشته و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر نگارستان کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هشتصد و نود و سه صفحه است.در داستان تاریخی موجود توضیحاتی درمورد زندگانی و لشكركشی‌ها و عاقبت و زندگی بابر تاسیس کننده ی دولت مغولی هندوستان و هم اکنون گوشه‌هایی از تاریخ ایران در قرن دهم هجری تعریف می نماید . ترجمه کننده ی این اثر را بر پایه ی بعضی منبع های تاریخی فارسی و بررسی خارجی و ترجمه و تهیه نموده است.اثر فوق در پنجاه و یك فصل سامان یافته است.گفتنی می باشد که به موجب رابطه های تاریخی نزدیك بابر با ایران بخشی از اتفاقات ایران در قرن دهم هجری همچنان در اثر دیده می‌شود . خدمتهای پارسیان هند به تاریخ و فرهنگ و كشاورزی و صنایع هندوستان و آداب و رسوم توسعه یافته در آن دوره و آگاهی از قرار داشتن كتابخانه‌ای وسیع برای زمامداران بابری هندوستان و شروع كار صفویان و غیره از جمله نکته های تاریخی اثر هستند. برای خرید کتاب ایران و بابر به لینک موجود مراجعه نمایید.

ایران و بابر

دانلود کتاب ایران و بابر