کتاب آموری که به دست الکساندر دوما نگاشته و توسط احمد مستشار ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به انتشار رسیده و در نشر نگارستان کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و شصت و هفت صفحه است. این کار کتابی است عاشقانه با پایه ی حسادت و پر از لحظات هم شاد و هم غم انگیز. الکساندر دوما تلاش نموده که در این اثر تصویری جدید و هنرمندانه از حسادت به مطالعه کنندگان نمایان کند .آموری یک پسر بسیار جوان و بی پدر و مادریست که در حال حاضر به مردی ثروتمندی مبدل شده است و قرار می باشد خیلی زود کار خویش را به عنوان یک دیپلمات فرانسوی شروع سازد . او داخل خانه یکی از دوستان کهن پدر خود به اسم مسیو دآورینی بزرگ شده است. دوستان زمان نوجوانی او داخل این خانه یکی دختر مسیو دِآورینی با موهای طلایی به اسم مادلن و دیگری دختر یتیم مو مشکی با اسم آنتوانت بود . آرام آرام آموری دل داده ی مادلن می گردد و این در حالی می باشد که هم مادلن و هم آنتوانت او را دوست می دارند.برای خرید کتاب آموری به لینک موجود مراجعه نمایید.

آموری

دانلود کتاب آموری