کتاب چنین مادر چنین پسر که به دست الکساندر دوما نگاشته و توسط فروردین پارسای ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و دو به انتشار رسیده و در نشر یادگار چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و بیست و هشت صفحه است.افراد بسیار زیادی واسه ی شرکت در مراسم عيد سن مدار داخل ميدان سنت ژنويو جمع شده بودند. در اين زمان جواني با آیین و مذهب پروتستان از باراني عجیب و غریب خبر مي‌دهد. چند نفر از حضار كه دلشان نمی خواست خوش گذارنیشان ناخوش و بهم بخورد از اين خبر بسیار آشفته شدند و جوان را به بدبینی و کفر متهم نمودند و او را با عصبانیت و خشم داخل رودخانه‌اي غرق نمودند. در این هنگام آن باراني بسیار شدید باريدن گرفت و سیلی به راه افتاد و از همه جا سرازير شد. باران هم اکنون تا چهل روز ادامه پیدا کرد برای آنکه هنگامی در روز عيد سن مدار باران می بارد تا چهل روز قطع نمی شود و ادامه دارد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب چنین مادر چنین پسر تماس بگیرید.

چنین مادر چنین پسر

دانلود کتاب چنین مادر چنین پسر