کتاب مادام دوپاری که به دست الکساندر دوما نگاشته و توسط ابوتراب نوری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر گیتی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و سی و هشت صفحه است.مادام دوپاری در نوزده اوت هزار و هفتصد و چهل و سه داخل خانواده‌ای متوسط به دنیا آمد . بعد از به آخر رسیدن درسش در صومعه زمان کوتاهی پیش زنی کلاه دوز که کلاه‌های زنانه را می دوخت مشغول به کار شد. در هفده سالگی با اسم مادموازل وبرنیه معشوقه ژان دوپاری گشت که سرنوشت خویش را از روش معرفی زنهای زیبا به اشراف جوان سپری کرد. بعد از زمان کوتاهی ژان معشوقه خویش را در شکلی خیلی آراسته و حیرت انگیز به لویی پانزدهم معرفی نمود. او با شکل و وجاهت ظاهری توجه لویی پانزدهم را به خود جلب نمود و به دربار فاسد پادشاه فرانسه راه پیدا کرد . مادام دوپاری با دقت به نفوذی که در پادشاه فرانسه داشت مرکز مهم توطئه ها و کارهایی شده که موجب به رتبه رسیدن عنصرهای نالایق و عزل اشخاص لایق همانند شوازول صدراعظم فرانسه شد.برای خرید کتاب مادام دوپاری به لینک موجود مراجعه نمایید.

مادام دوپاری

دانلود کتاب مادام دوپاری