کتاب سرزمین یخبندان که به دست ژول ورن نگاشته و توسط معصومه دریان ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر کوشش چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد صفحه است.داخل داستان علمی و تخیلی سرزمین یخبندان نگارنده داستانها و اتفاقاتی را به تصویر کشانده که گروهی در هنگام سفر به قطب شمال با آن روبرو می‌شوند . قهرمان رمان ماجراجویی می باشد که با بالن پرواز می نماید. او در یکی از پروازهای خود به صورت ناخواسته با شخصی مرموز و غریب و مجنون همسفر می گردد.هیچ وقت از یاد نمی برم روزی را که واسه ی اولین دفعه در گردهمایی بزرگ علمی و فنی فرانسه صحبت از سفر کردن به آسمان قاره سیاه نمودم .قاره ای که شناخته نشده و فروپیچیده شده در هاله ای از توهم و رویا. در آن روز من واسه ی افراد داخل گردهمایی از دیدنی ها و شگفتی های پنهان در عمق جنگل های قاره سیاه صحبت کردم و همچنان بر ضرورت هوایی بودن این سفر تاکید زیاد کردم . برای خرید کتاب سرزمین یخبندان به لینک موجود مراجعه نمایید.

سرزمین یخبندان

دانلود کتاب سرزمین یخبندان