کتاب لوئی چهاردهم که به دست الکساندر دوما نگاشته و توسط منوچهر مطیعی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر گوتنبرگ چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و چهل و سه صفحه است.تمام ما می دانیم که الکساندر دوما داستان نویس و داستانسراست و تاریخدان نمی باشد . در غالب نوشته هایش اگر چه تاریخ را موضوع را قرار داده و در خصوص تاریخ قصه نگاشته و به داستان پرداخته اما صرفا تاریخدان نبوده و قصد تعریف و ارائه دادن موضوعات تاریخ را هم نداشته است. در اثر لوئی چهاردهم به صورت استثنایی برعکس عمل نمود یعنی تاریخ ارائه شده و قصه و داستان را چاشنی آن نموده است و هنرمندانه کار را به آخر رسانده و اثری به دست داده که هم تاریخ می باشد و هم داستان . ضمن آن که مطالعه کننده برخی اوقات داستانهای شیرین و گاه اثرگذار و برخی هم خنده آور و گاه هیجان انگیز می خواند با تاریخ همچنان آشنا می شود . برای خرید کتاب لوئی چهاردهم به لینک موجود مراجعه نمایید.

لوئی چهاردهم

دانلود کتاب لوئی چهاردهم