کتاب شوالیه دومزن روژ که به دست الکساندر دوما نگاشته و توسط حسین ضیائی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و سی و پنج به انتشار رسیده و در کتابفروشی و چاپخانه مرکزی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و شصت و هشت صفحه است.در آشوب و ترس سال هزار و هفتصد و نود و سه داخل پاریس یک انقلابی دلاور به اسم مائوریس زن بسیار زیبارویی را از دست جمعیت عصبانی نجات می دهد و ناخواسته داخل نقشه شگفت انگیز و پنهان سلطنت پرستان می گردد. نقشه ای در خصوص ملکه حبس شده ی فرانسه با نام ماری آنتوانت و دلاور و شجاع دل و اسرارآمیزش شوالیه مِزُن روژ کشیده می شود.الکساندر دوما که آفریننده ی سه تفنگدار و کنت دو مونت کریستو و نوشته های گوناگونی درباره ی تاریخ فرانسه نگاشته است .اما در این نمونه جمع آوری شده دو سلسله داستان دربرگیرنده مرحله های اساسی تری از تاریخ کشورش به حساب می رود. اول سلسله داستانهایی است که به انتقال نیرو از خاندان پادشاهی والوا به خاندان بوربون اختصاص پیدا کرده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شوالیه دومزن روژ تماس بگیرید.

شوالیه دومزن روژ

دانلود کتاب شوالیه دومزن روژ