کتاب دنیای تئو که به دست کاترین کلمان نگاشته و توسط مهدی سمسار ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به انتشار رسیده و در نشر نقش جهان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و شصت و نه صفحه است.این کتاب اثری درمورد تاریخ ادیان کاری از کلمان داستان نگار و دانشمند مشهور فرانسوی است. این داستان سفرنامه تئو شخصیت مهم و اساسی این داستان می باشد که در مسافرتی بسیار طولانی با دینهای دنیا آشنا می گردد.اثر به گونه ای حال و هوای معادل نروژی خود یعنی اثر دنیای سوفی نگاشته ی يوستين گوردر را دارد. جذاب این بوده که آن قبلا ترجمه دنیای سوفی را در فرانسه چاپ نموده بود و این دفعه اثر سفر تئو را با آن سبک و شیوه ی دنیای سوفی در دست مطالعه کنندگان خویش گذاشته است و حتی تزئینات روی جلد اثر را با شباهت کامل با روی جلد نوشته ترجمه فرانسوی دنیای سوفی طراحی نموده است .نوشته با علائم و مظاهر ارتباط داشته به مذهب ها و ادیان مختلف جهان است. برای خرید کتاب دنیای تئو به لینک موجود مراجعه نمایید.

دنیای تئو

دانلود کتاب دنیای تئو