کتاب خواجه تاجدار که به دست ژان گور نگاشته و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و یک به انتشار رسیده و در نشر امیرکبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و شصت و دو صفحه است. این اثر به اتفاقات تاریخی ایران از زمانن مرگ نادرشاه افشار تا آخر زندگی آقا محمدخان قاجار به نگاهی داستان‌گونه پرداخته است . هر چند که چهره‌های این اثر تمامی تاریخی‌ می باشند اما تمام رخدادهای این اثر بر اساس راستینگی‌های تاریخی نمی باشد. در شب دوازدهم ربیع الثانی سال هزار و صد و پنجاه و پنج هجری قمری داخل ترکمن صحرا همه ی مردان و زنان طایفه اشاقه باش از ایل قاجار به آسمان نگاه می کردند و در صورتی که رنگ از رخ هایشان پریده بود ستاره دنباله دار را نگاه می کردند . کودکان هم با تقلید کردن از بزرگترها ستاره دنباله دار را نظاره می کردند و برای آنکه متوجه شده بودند که بزرگان ترسیده اند آنها هم می ترسیدند و بی آن که بدانند واسه چه می ترسند . برای خرید کتاب خواجه تاجدار به لینک موجود مراجعه نمایید.

خواجه تاجدار

دانلود کتاب خواجه تاجدار