کتاب ناخدای دانوب که به دست ژول ورن نگاشته و توسط فروردین پارسای ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و شصت و یک صفحه است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر دبیر چاپ گشته است. در سال هزار و هشتصد و هفتاد و شش و با شروع و اعلان کردن جنگ ترکیه به بلغارستان سرژ لادکوی میهن پرست واسه ی دفاع کردن از وطن خود مجبور گشت شهر روسچوک و نیچا زن مهربان خویش را ترک نماید تا در جبهه به پارتیزان ها بپیوندد . از آن رو که در ملوانی و قایقرانی بسیار مهارت داشت پارتیزان ها او را به رومانی فرستاده تا از آنجا به بوداپستِ مجارستان رود و از رود دانوب مهمات را به جبهه پارتیزان ها داخل شهرهای مرزی و ساحلی ببرد.در طول این زمان با نامه از احوال همسر خویش با خبر می گشت. حال و احوال بلغارستان دگرگون شد. در مرز مجارستان به او خبر رساندند که انقلاب بلغارستان از بین رفته و ترکها همه ی ساحلهای دانوب را زیر نظر گرفته اند. برای خرید کتاب ناخدای دانوب به لینک موجود مراجعه نمایید.

ناخدای دانوب

دانلود کتاب ناخدای دانوب