کتاب آهنگری از ووتن بزرگ که به دست جی. آر. آر. تالکین نگاشته شده است.اثر فوق به زبان فارسی و دارای تعداد بیست و شش صفحه است.آهنگری از ووتن بزرگ رمانی فانتزی و بسیار کوتاه از جی. آر. آر. تالکین می باشد که در سال هزار و نهصد و شصت و هفت به انتشار رسیده است و داستان دهکده ی ووتن‌ میجر را تعریف می کند. اتفاقاتی که با کوشش تالکین واسه ی شرح معنی پریان در قالب داستان یک آشپز و کیک او در یک جشن مشهور شروع می شود. در اول قرار بود این مطلب تنها مقدمه‌ای بر رمان معروف کلید طلایی نگاشته ی جورج مک‌دونالد باشد ولی مقاله‌ی کوچک تالکین مبدل به رمانی کامل شد و پس از مدتها در قالب این اثر به انتشار رسید.اثری آهنگری از ووتن بزرگ ترجمه ای می باشد از داستان کوتاه اسمیت اهلِ ووتنِ بزرگ که نخستین دفعه در انگلستان چاپ شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آهنگری از ووتن بزرگ تماس بگیرید.

آهنگری از ووتن بزرگ

دانلود کتاب آهنگری از ووتن بزرگ