کتاب بچه های هورین که به دست جی. آر. آر. تالکین نگاشته و توسط فرهاد سیدلو ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر پیام امروز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و سی و نه صفحه است.هورین فرزند گالدور از خانواده ی هادورگ که سومین قبیله ی آدمها بود و این سه خاندان از دوستان الف ها بودند که داخل نبرد بر ضد مورگوت در زمان نخست شرکت می نمودند. در جنگ بزرگ و به درستی اشک بار یا اشک های بی شمار هورین فرماندهیِ اداین را در طی نبرد بر دست گرفت که بعد از شکست ارتش و بعد از دلاوریهای بسیار به زندانی مورگوت در آمده و او را به چالش می کشاند. مورگوت همچنان او و خانواده اش را نفرین می نماید و هورین را به بند می کشاند. به گونه ای که بشود از بالای تانگورودریم برج ترسناک مورگوت سرگذشت شوم فرزندان خویش را ببیند . هورین به مدت زمان و هشت سال در حبس بود و در این زمان تباهی همسر و فرزندان و شکنجه ی آن ها را با دیدگان مورگوت دید و با گوش های او شنید . برای خرید کتاب بچه های هورین به لینک موجود مراجعه نمایید.

بچه های هورین

دانلود کتاب بچه های هورین