کتاب مرده خوران لنینگراد که به دست آناتول دارف نگاشته و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و دو به انتشار رسیده و در نشر علمی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نه صفحه است.اثر مرده خوران لنین گراد خاطره های آناتول دارف يكي از افراد بازمانده محاصره مرموز و ترسناک لنين گراد به دست افراد آلمان در جنگ جهانی دوم ميلادی است .لنین گراد شهر دلاوری و استقامت در زمستان سال های هزار و نهصد و چهل و یک تا چهل و دو میلادی شهر تیرگی و ظلم بود برای آنکه هیچ وقت نوری بر آن تابیده نشده بود . حمله ی سپاه آلمان به شهر های روسیه و زندانی کردن تمام جانبه لنین گراد بسان محاصره اقتصادی از سمت امپریالیسم جهانخوار آمریکا و حملات بی رحمانه ی حاکم بعثی عراق به شهر های این مرز و بوم و تاریخ مبارزات انسانهای آزاد بر شد ستم و ظلم جهان و نیروهای بزرگ را پی گرفته بود .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مرده خوران لنینگراد تماس بگیرید.

مرده خوران لنینگراد

دانلود کتاب مرده خوران لنینگراد