کتاب دو برج که به دست جی. آر. آر. تالکین نوشته و توسط رضا علیزاده ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر روزنه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و هشتاد و سه صفحه است.سه روز از قصه ی یاران حلقه سپری شده است. دوستیِ یاران حلقه از بهم خورده است. متحد بودنشان از بین رفته و برومیر هم از دنیا رفته است. فرودو و سم به تنهایی به موردور می روند تا حلقه را از بین ببرند .مری و پیپین به دست اوروک ها اسیر گشته اند و آراگورن و لگولاس و گیملی به یاری روهان ها درآمده اند. از سمت دیگر نیروی سایرون در حال زیاد شدن است. سارومان در آیزنگارد نیروی خویش را زیاد کرده و می‌خواهد با سایرون دست اتحاد دهد تا جهان انسان‌ها را از بین ببرد و قدرت دو برج یعنی ارتانک و باراد دور را بر آنها اعمال سازد. ارتش زیاد اورک سارومان آماده ی جنگ با آراگون و مردم روهان می باشند. یکی از مهمترین نگهبانان حلقه یعنی گالوم که فرودو و سم را واسه ی دست پیدا کردن به حلقه تعقیب نموده دستگیر می شود .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دو برج تماس بگیرید.

دو برج

دانلود کتاب دو برج