کتاب قتل در آمستردام که به دست آلیستر مک لین نگاشته و توسط رحیم ساحلی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت به انتشار رسیده و در نشر کتاب حادثه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و بیست و نه صفحه است. ترجمه فارسی قتل در آمستردام بازگو کننده ی روزگاری می باشد که مردم ما مطالعه کن تر بودند و شمارگان اثر بالا و قیمتش زیاد ارزان بود. این نوشته همانگونه که در ادامه این اثر به سبک نوشتن ژرونالیستی‌اش اشاره می کند جنس چاپ ژورنالیستی‌ای نیز دارد. به این مفهوم که دورانی در کشورمان موجود بوده که نوشته های پر حوادث و پلیسی به اندازه ای محبوب بوده که انتشاراتی در قالب اسم کتاب حادثه هر ماه یک اسم و عنوان از آن‌ها را به بازار می فرستادند .سیل ماده ی مخدر به سمت انگلستان و اروپا سرازیر شد. پل شرمان پلیس برگزیده ی انگلیسی و از ماموران تحقیق و بررسی درباره ی شبکه ی پخش کردن مواد در آمستردام هلند شده است. ولی از زمان نخست تمام چیز بهم ریخته و کارآگاه با شرایط خیلی سخت روبرو می گردد.برای خرید کتاب قتل در آمستردام به لینک موجود مراجعه نمایید.

قتل در آمستردام

دانلود کتاب قتل در آمستردام