کتاب تاراس بولبا که به دست نیکلای گوگول نگاشته و در سال هزار و سیصد و سی و هشت به انتشار رسیده و در نشر گوتنبرگ چاپ گشته است.و توسط قازار سیمونیان ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و پنج صفحه است.قرن هفدهمِ اوکراین که قرن آشفتگی و دگرگونی بوده است. قرن شمشیر و نبرد که هر فردی که در خور اسم آدم است در حال جنگ است. تاراس بولبا فرد پنجاه ساله‌ای می باشد که هم اکنون آماده نبرد کردن و کشتار در مسیر اعتقاد خویش می باشد .و با دو پسر خود با نامهای اوستاپ و آندری به اردوگاه قزاقها در نواحی سیچ قرار داشته در جزیره‌ای در رود دنیپر می‌روند. شب و روز داخل استپ‌ها اسب می‌تازند و و در زمانی به آنجا رسیده که قزاقها پشت به هزیمت کرده از قایق پیاده شدند و با عصبانیت زیاد نقل کرده که یهودی‌ها کلیساهای ما را گرفته و کاتولیک‌ها و مسیحیان ارتدوکس را به ارابه بسته اند .چگ.نه می شود در اقلیم روس این همه از دست کفار شکنجه دید و تحمل نمود.برای خرید کتاب تاراس بولبا به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاراس بولبا

دانلود کتاب تاراس بولبا