کتاب مزرعه نفرین شده که به دست برایان ویلسون آلدیس نگاشته و توسط اسکندر جهانبانی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر آتش چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد شصت صفحه است.برایان آلدیس اعتقاد دارد داستانهای علمی و تخیلی قادر هستند همانند قصه های قرن نوزده کهنه و قدیمی باشند. با تمام اینها روش غریب و زیبای او در نوشتن اثرهای علمی و تخیلی موجب گشت تا این نوع داستان نگاری دفعه ای دیگر به عنوان قسمتی از ادبیات نوین احیا گردد. او در این اثر که برنده ی جایزه ی نبولا شده به قرن نوزده بر می گردد. برایان آلدیس در این اثر که به گونه ای میان کهنه و جدید و مهجور و مدرن می باشد دِین خویش را همچنان به نگارنده مشهور هربرت جورج ولز ادا می نماید.داخل یک مزعه کوچک حوالی شهر کاترسال داخل انگلیس مهمان هایی ناخوانده از جهانی دیگر ساکن می شوند و این اقامت به فاجعه ای مبدل می گردد. “گریگوری رولز قهرمان قصه تلاش می کند معما را حل سازد و جهان را از فاجعه ای قریب الوقوع نجات دهد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مزرعه نفرین شده تماس بگیرید.

مززرعه نفرین شده

دانلود کتاب مزرعه نفرین شده