کتاب آلیس کارآگاه که به دست کارولین کین نگاشته و توسط فروردین پارسای ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر قصه پرداز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و پانزده صفحه است. در اثر آلیس کارآگاه نگارنده بر عقیده هایی مثل وجود داشتن ساحره و جادوگران و کارها و انجام جادوگری خط باطل و پوچی می کشد و در این حین درسهای اموزنده ای را مثل استقامت و پایداری و درستی و پاکی و میل یاری به ستم دیدگان و همچنان استفاده کردن از اندیشه و درایت در قالب نثری بسیار جالب و قابل درک و فهم واسه ی تمامی افراد عرضه می نماید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آلیس کارآگاه تماس بگیرید.

آلیس کارآگاه

 

 دانلود کتاب آلیس کارآگاه