کتاب و حتی یک کلمه هم نگفت که به دست هاینریش بل نگاشته و توسط حسین افشار ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و چهار به انتشار رسیده و در نشر آبی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و هشت صفحه است.فرد و خانواده خود پیش از جنگ جهانی دوم سرنوشت بسیار خوب و عادی داشتند اما پس از جنگ زندگی شان به صور تاسف باری دچار سقوط گشت. زندگی داخل یک اتاق واسه ی فرد آن اندازه دشوار است که ترجیح داده همسر و سه فرزندش را ترک نماید و با وجود دلدادگی که به همسرش دارد نخواهد با آنها زندگی کند. اتاقی که در آن زندگی می نمایند در همسایگی خانواده ای می باشد که وابسته به کلیسا که هفتگی مراسم مذهبی برگزار می نمایند. اما برای آنکه فرد پشت هم مشروب می نوشد از کمک نمودن به آن ها جلوگیری می کنند. جایی خود فرد گفته او پیش از جنگ هم بسیار مشروب می خورده اما برایش سوال بود که برای چه حالا این مسئله مهم شده است. برای خرید کتاب و حتی یک کلمه هم نگفت به لینک موجود مراجعه نمایید.

و حتی یک کلمه هم نگفت

دانلود کتاب و حتی یک کلمه هم نگفت