کتاب عشق ها و خاطرات کلئوپاترا که به دست مارگارت جرج نگاشته و توسط کامیار جولایی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر جویا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نهصد و شانزده صفحه است. کلئوپاترا یکی از ملکه های مصر باستان بوده است. او در سن هفده سالگی به دست برادر خود به حکومت رسید اما طرفداران برادر او بسیار سریع او را ار از تخت بر کنار نمودند. وقتی که ژولیوس سزار داخل مصر شد به کلئوپاترا یاری رساند تا مجدد ملکه گردد. کلئوپاترا به همراه سزار به روم بازگشت و تا دوران قتل او در سال چهل و چهار قبل از میلاد در همانجا ماند. بعد از آن به مصر رفت. کلئوپاترا به موجب باهوشی و ذکاوت و جذابیت مورد توجه بسیاری قرار می گرفت.سه سال پس از قتل سزار او با مارک آنتونی که همراه اوکتاویا امپراطوری روم را در دست داشت دیدار نمود . آنتونی پس از آشنایی با کلئوپاترا همسر خویش که خواهر اوکتاویا بود را ول نمود و با کلئوپاترا ازدواج کرد. برای خرید کتاب عشق ها و خاطرات کلئوپاترا به لینک موجود مراجعه نمایید.

عشق ها و خاطرات کلئوپاترا

دانلود کتاب عشق ها و خاطرات کلئوپاترا