کتاب عمارت کلاه فرنگی که به دست رابرت لوئی استیونسن نگاشته و توسط مجید مسعودی ترجمه شده است.اثر فوق در نشر کانون دنیا و هنر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتاد و دو صفحه است.کتاب عمارت کلاه فرنگی اثر بسیار کوتاهی می باشد که استیونسن که بعد از چاپ به دست سر آرتور کونان دویل بسیار مورد تشویق قرار گرفت و آن را نقطه عطف نبوغِ استیونسن و نخستین داستان کوتاه دنیا اسم داد.کتاب عمارت کلاه فرنگی اولین دفعه در سال هزار و هشتصد و هشتاد در شماره چهل و دو مجله منتشر شد. نسخه بازبینی گشته ای از این داستان کوتاه در سال هزار و هشتصد و هشتاد و دو در مجموعه اثار کوتاه استیونسن تحت عنوان داستانهای جدید هزار و یکشب منتشر شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عمارت کلاه فرنگی تماس بگیرید.

عمارت کلاه فرنگی

دانلود کتاب عمارت کلاه فرنگی