کتاب شور ذهن که به دست ایروینگ استون نگاشته و توسط اکبر تبریزی و فرخ تمیمی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر مروارید چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نهصد و نوزده صفحه است.ایروینگ استون در اثر شیرین شور ذهن مطالعه کننده را با بلندیها و نشیب و زیر و بم سرنوشت و سرگذشت زیگموند فروید که از عصب‌شناسان معروف اتریشی و تاسیس کننده ی رشته روان‌کاوی بوده آشنا می کند. با خواندن این اثر خواندنی و خیلی جذاب که با نثری شیرین ترجمه گشته با لطافت و ظرافت بخصوص به دورترین زاویه ی زندگی فروید نزدیک شده است و بر شاهبال های تفکرات شاعرانه این نگارنده و ترجمه کننده ی فرهیخته اثر به موردهایی از زندگی فروید بر خواهیم خورد که تا قبل از نوشته شدن این اثر مکتوم مانده بود.ایروینگ استون واسه ی افراد کتاب خوان اسمی آشنا و خاطره‌انگیز است. کتاب شور ذهن او هم مثل اثری جدید خواندنی و دل انگیز است. برای خرید کتاب شور ذهن به لینک موجود مراجعه نمایید.

شور ذهن

دانلود کتاب شور ذهن