کتاب آزردگان که به دست فئودور داستایوفسکی نگاشته و توسط مشفق همدانی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و سی و دو به انتشار رسیده و در نشر بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نود و نه صفحه است. وانیا که نام قهرمان داستان می باشد داخل خانواده مردی به اسم ایخمنیف که مباشر پرنس والکوفسکی می باشد بزرگ گشته است. والکوفسکی که بسیار گرفتار کارهای جورواجور خود بود پسرش آلکسی را به پیش مباشرش فرستاد. ایخمنیف دارای دختری است به اسم ناتاشا که پسر پرنس طبیعتاً از او بسیار خوشش می‌آید. ایخمنیف هدف بدگوییهای شرم آور می‌شود و پرنس نه فقط او را از مباشرت ملک هویش برکنار می کند بلکه بر ضد او اقامه دعوا می نماید. داستان در دور و اطراف این دعوا چرخ زده است . وانیا در پترزبورگ خانواده ایخمنیف را پیدا می کند و دلداده ی ناتاشا و درخواست ازدواج او می دهد و اما ، پسر پرنس بدون اطلاع ایخنیف به منزل آنها آمده و ناتاشا را می رباید. و مجبور به ترک منزل پدری می شود. برای خرید کتاب آزردگان به لینک موجود مراجعه نمایید.

آزردگان

دانلود کتاب آزردگان