کتاب تزار و کاتیا که به دست لوسیل دکو نگاشته و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر زرین چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و بیست و هشت صفحه است. تزار الکساندر پادشاه روسیه قرار می باشد که به کاخ شاهزاده دالگورکی برود و دیدن کند. از شانس بد تمام عضوهای خانواده‌ی شاهزاده مریض می گردند و از وحشت این مساله که این بیماری به مهمان مهمشان سرایت نماید پزشک تمامی آنها را قرنطینه می نماید. تمامی آنها به غیر کاتیا دختر جوان خانواده که در نهایت تعجب مریض نشده و بسیار سلامت است. کاتیا مامور شده تا از سمت اعضای خانواده‌ خود به تزار خوش‌ آمد گوید. ولی در زمان رسیدن تزار او با اسب خویش در صورتی که تزار شاهد داستان است از بین رودخانه گذر می کند و با لباس‌هایی خیس پیش امپراطور روسیه می‌رسد تا به او خیرمقدم گوید. این رفتار خودمانی کاتیا سبب تفریح و شادی الکساندر و افراد با او می‌شود و این آشنایی موجب می گردد تا کاتیای جوان هم به دل فرمانروای روسیه راه پیدا کند. برای خرید کتاب تزار و کاتیا به لینک موجود مراجعه نمایید.

تزار و کاتیا

دانلود کتاب تزار و کاتیا