دانلود کتاب شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان اثر اشتن متز, جون بارک ترجمه ذبیح الله منصوری

 

 

کتاب شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان که به دست اشتن متز و جون بارک نگاشته و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به انتشار رسیده و در نشر نگارستان کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و چهل و پنج صفحه است.جنگ تاریخی دوم ارتباط داشته به لشکر کشی خشایار پادشاه هخامنشی به یونان در زمان قرن پنجم پیش از میلاد می باشد . تاریخ جنگ ایرانیها داخل یونان فقط با پشتوانه ی اسناد تاریخدانان یونانی بوده که مقرون به اغراق بوده و قضاوت را در دست خود مطالعه کننده خواهیم گذاشت.این اثر نمایان کننده ی یاری و مردانگی ایرانیان در طی تاریخ می باشد چه در زمان موفقیت و چه زمان شکست. کاش تا ایام و روزهای باقی ایرانیان همواره مظهر اخلاق و فضایل نیکو و آدمیت باقی بمانند. در آخر می بایست یادآوری نمود که این اثر نیز مثل دیگر کتب تاریخی می باشد. برای خرید کتاب شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان به لینک موجود مراجعه نمایید.

شاه جنگ

 

 

دانلود کتاب شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان