کتاب جیمز باند که به دست یان فلمینگ نگاشته و توسط حسام الدین امامی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و چهار به انتشار رسیده و در نشر گلچین چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و دو صفحه است.جیمز باند مامور دو صفر هفت سازمان جاسوسی انگلستان مریض و کسل می باشد. رئیس او ام باند را واسه ی به دست آوردن نیرویش او را به یک بیمارستان می فرستند. ولی تروریسم و دشمنهای همان مکان هم دست از سر باند بر نداشته و داستانهای شگفت انگیزی رخ می دهد.یان فلمینگ در بیست و هشت مه هزار و نهصد و هشت به دنیا آمده است .او نگارنده ی انگلیسی و آفرینده ی داستان‌های معروف شخصیت دوست داشتنی جیمز باند است. فلمینگ خانواده بسیار پولداری داشت و پدر او از اعضای پارلمان بریتانیا بود. فلمینگ داخل دانشگاه آیتون و دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ و دانشگاه ژنو درس خوانده است . ایان فلمینگ قبل از آنکه به نگارندگی بپردازد چندین شغل و حرفه را تجربه نموده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جیمز باند تماس بگیرید.

جیمز باند

دانلود کتاب جیمز باند