کتاب برادران کارامازوف که به دست فئودور داستایوفسکی نگاشته و توسط صالح حسینی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر ناهید چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد صفحه است.آلکسی فیودوروویچ کارامازوف یکی از سه پسر فیودور پالوویچ کارامازوف بود که از زمینداران شهرستان ما بود . این مزرعه دار فیودور پالوویچ کارامازوف که در زمان خود معروف بود که همچنان یادش را زنده نگاه داشته ایم و دلایلش هم اکنون مرگ مصیبت دار و اسرار آمیز او می باشد که سیزده سال قبل اتفاق افتاد و در جای خود به آن می پردازیم  . در حال حاضر همین اندازه خواهم گفت که این به قول ما مزرعه و زمیندار که شما بگو یک روز از زندگی خود را هم داخل ملک خود به سر نبرده آدم عجیبی بود و اما امثال و اقران آدمهای مهمل و شریر. در عین حال سفیهی همانند او بسیار است.ولی او از آن سفیهانی بود که سخت هوای کار و بار خود را دارند و از قرار معلوم شور چیز دیگری را نخواهد زد. با عنوان نمونه فیودور پالوویچ از صفر آغاز شده  و کوچکتر از ملک خود ملکی پیدا نخواهد شد.برای خرید کتاب برادران کارامازوف به لینک موجود مراجعه نمایید.

برادران کارامازوف

دانلود کتاب برادران کارامازوف