کتاب دلواپسی های مگره که به دست ژرژ سیمنون نگاشته و توسط عباس آگاهی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر جهان کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و چهل و نه صفحه است.سربازرسی با نام مگره سرگرم پرونده جنایی شگفت آوری با گره‌های کور زیاد می باشد. داخل خانواده‌ مردی به قتل رسیده است و زن و خواهر زن او مظنونین مهم و اساسی به حساب می‌آیند. مگره و کارآگاهان وی به دفعات و بارها از این دو فرد بازجویی نموده اند و منزل را گشته می‌کنند و عاقبت سرنخ‌هایی به دست آوردند. داخل این خانواده که غیر معمولی می باشند همه با هم دشمن بوده و قصد کشتن همدیگر را دارند. هیچ فردی به دیگری اعتماد نداشته به گونه ای که از خوردن و آشامیدن داخل منزل هم ترس دارند. در یکی از شبها که قتل اتفاق افتاده بود خواهرزن به قصد کشتن خواهرش به قهوه اش سم اضافه کرده بود ولی مقتول اشتباها آن را آشامیده و در حالی که می‌خواسته به همسر خود شلیک کند از پای درآمده است. برای خرید کتاب دلواپسی های مگره به لینک موجود مراجعه نمایید.

دلواپسی های مگره

دانلود کتاب دلواپسی های مگره