کتاب امضای مرموز که به دست ژرژ سیمنون نگاشته و توسط کریم کشاورز ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و یک به انتشار رسیده و در نشر سازمان کتابهای جیبی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نود و شش صفحه است.کتاب امضای مرموز برگرفته از ده فصل می باشد و یکی دیگر از قصه های پلیسی ژرژ سیمنون می باشد که کارآگاه مگره شخصیت مطرح اثرها و نوشته های پلیسیِ سیمنون و تقریبا چیزی همانند داستانهای هرکول پواروی آگاتا کریستی می باشد که در آن حاضر است.مردي با نوشته ای پیش پليس آمده است و مدعي می باشد که قصد این را داشته که مطلبي را يادداشت كند و داخل كافه برگه ای گرفته است كه بعد ديده آثار نامه پیش روي آن است كه نگاشته شده در ساعت پنج زن غيب گو به قتل می رسد . پليس کوشش مي كند مانع از اين کار شود اما عاقبت در ساعت پنج جسد يك زن غيب گو داخل منزلش پيدا مي گردد و مرد ديوانه ای هم نیز داخل آشپزخانه زنداني بوده است. برای خرید کتاب امضای مرموز به لینک موجود مراجعه نمایید.

امضای مرموز

دانلود کتاب امضای مرموز