کتاب سیانوژن نورانی که به دست آگاتا کریستی نگاشته و توسط بهرام افراسیابی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر سخن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هشتاد و دو صفحه است. رزماری بارتن به طور دقیق از آن بانوانی به حساب می آید که زیبایی و ثروت و موقعیت و برخورداری از مواهبی که هر زنی رویای آن را دارد حسادت دیگران را بر می انگیزد. علیرغم همه ی این مسائل رزماری نتدان بود . پس از به ارث رسیدن مقدار بسیاری ثروت از عمو خوانده ای به اسم پاول رزماری این قدرت را داشت که در هر زمانی هر تصمیمی را که می خواهد بگیرد و قادر به انجام آن باشد. همسر او آقای جرج بارتن با آنکه پانزده سال از رزماری بزرگتر بود ولی می دانست همسرش چه روحیه خوبی دارد و با همه ساز او می رقصید و هر چه می خواست برای او فراهم می نمود تا اینکه یک دفعه در شب سالگرد تولد بیست و سه سالگیِ رزماری در پیش شش مهمان لیوانی را بر داشته و می نوشد و بعد از گذشت زمانی تلوتلو خوران واسه ی همیشه به خواب می رود. برای خرید کتاب سیانوژن نورانی به لینک موجود مراجعه نمایید.

سیانوژن نورانی

دانلود کتاب سیانوژن نورانی