کتاب عدالت آسمان که به دست آگاتا کریستی نگاشته و توسط همایون بدیع ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و یک به انتشار رسیده و در نشر مجله ماه نو چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و شصت و یک صفحه است.مادر کارولین که متهم به قتل شوهر خویش شده است. کارآگاه پوآرو به موجب درخواست دخترِ کارولین واسه ی کشف کردن حقیقت دست به یک رشته فعالیت دامنه دار زده اما دشواریهای بسیاری ایجاد شده است. در حقیقت اگر کارولین همسر خود را نکشته باشد پس پوآرو می بایست جای دیگری باشد اما دامنهٔ فعالیت بسیار محدود است. روزی که آمیاس کریل همسر خانم کارولین به قتل رسید پمچج تن در آن مکان حاضر بوده اند .که از جمله افرادی با نامههای الزا گریر و برادران فیلیپ و مردیت بلیک و آنجلا وارن و خانم سیسیلیا ویلیام پرسار و سرپرست آنجلا می باشند.پوآرو اول به دیدار پنج فرد می‌رود که در روز اتفاق در صحنه حاضر بوده اند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عدالت آسمان تماس بگیرید.

عدالت آسمان

دانلود کتاب عدالت آسمان