کتاب نوشابه با سیانور که به دست آگاتا کریستی نگاشته و توسط مجتبی عبدالله نژاد ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر هرمس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هفتاد و پنج صفحه است.کتاب نوشابه با سیانور ترجمه ای در سال هزار و نهصد و چهل و پنج می باشد.این اثر به همراه چند کتاب دیگر از جمله رمز قطار آبی و به سوی صفر و قتل در کرانه نیل و مسافر فرانکفورت و پایان پیام در پنج بامداد از جمله نوشته های منتخب خانم آگاتا کریستی می باشد که خود او همچنان به‌این مطلب به دفعات و به مناسبت های گوناگونی اشاره داشته است..اثر فوق با ترجمه مجتبی عبدالله نژاد از سمت چاپ هرمس و در مجموعه اثار کارآگاه در ایران چاپ شده است.آيريس مارلي درمورد خوهر خود رزماري فكر مي نمود. يك سال از اين اتفاقات سپری شده بود كه رزماري از او دور شده بود و او اصلا دوست نداشت چيزي را به یاد آورد . آيريس از به یاد آوردن خاطره خواهرش فرار می کرد . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نوشابه با سیانور تماس بگیرید.

نوشابه با سیانور

دانلود کتاب نوشابه با سیانور